جهت استفاده از سامانه مشاوره حقوقی رایگان آنلاین، رعایت نکات زیر ضروریستlawyer-communication
1 – سوالات خود را با زبان فارسی ارسال فرمایید.
2 – جهت دریافت پاسخ مناسب، سوال خود را بصورت خلاصه، واضح و کامل بیان کنید.
3 – اگر چند سوال حقوقی دارید، لطفا چند بار فرم مربوطه را تکمیل کنید تا جدا جدا پاسخگویی انجام شود (از لحاظ موضوع مشاوره ای)
4 – در پرسش های خود نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، همراه آدرس و… ننویسید.
5 – از استفاده کردن علامت تعجب و یا علامت سوال به تعداد زیاد پشت هم خودداری فرمایید. مانند: (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
6 – این سامانه به نیت حل مشکلات مردم می باشد نه پاسخگویی به سوالات درسی یا پژوهشی
7 – این سامانه مناسب معرفی کتاب یا جزوء یا منابع تحقیقی نمی باشد.
8 – سوالاتی که نیاز به بررسی و مطالعه دقیق مدارک داشته باشد و یا به نوعی نیاز به پیگیری پرونده یا مشاوره کامل با وکیل داشته باشد در این سامانه مطرح نمی شود. این گونه سوالات یا بصورت مشاوره حضوری یا تلفنی با وکیل و یا در قسمت ارزیابی حقوقی مطرح می شود.